Track-Landscapes_runner friendly city_
Track-Landscapes_runner friendly city_2.
Track-Landscapes_runner friendly city_3.
Track-Landscapes_runner friendly city_4.
Track-Landscapes_runner friendly city_6.
Track-Landscapes_runner friendly city_5.
Track-Landscapes_runner friendly city_8.
Track-Landscapes_runner friendly city_9.
Track-Landscapes_runner friendly city_7.
Track-Landscapes_runner friendly city_12
Track-Landscapes_runner friendly city_10
Track-Landscapes_runner friendly city_11
Track-Landscapes_runner friendly city_13
Track-Landscapes_runner friendly city_14
Track-Landscapes_runner friendly city_15
Track-Landscapes_runner friendly city_16
Track-Landscapes_runner friendly city_17
Track-Landscapes_runner friendly city_18
track-landscapes_7
Track-Landscapes_runner friendly city_19

Downloadlink compleet rapport Track-Landscapes

Downloadlink synthesenota Perspective Brussels

 

Opdrachtgever: Perspective Brussels 

https://perspective.brussels/nl/nieuws/be-running-een-recre-actief-netwerk-voor-de-brusselaars

Datum traject: 2020-01 <-> 2020-10

Status project: De ideale routekaart is in december 2020 goedgekeurd door de regering van het Hoofdstedelijk gewest Brussel (link)

Zie ook: 

Track-Landscapes_runner friendly city_5.

BLOG. 

Hardloopvriendelijk Brussel;

kaart-enquete (deel 1)

Track-landscapes_brussels beweegnetwerk-

BLOG. 

Een Brussels beweegnetwerk 

(deel 2)

Brussel: onderzoek en ontwerp voor een (hard)loopvriendelijke stad

In opdracht van Perspective Brussels (ingenieursbureau Brussel) voerde Track een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor het uitrollen van een recre-actief netwerk voor (hard)lopers. Een netwerk van beweegvriendelijke straten en wegen, die de groene plekken van de stad aan elkaar verbindt. Op voorstel van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd het ontwerpen van een "ideale routekaart" eind december 2020 door de regering goedgekeurd. Die zal de basis vormen voor het overleg met de gewestelijke en gemeentelijke partners, die met de uitvoering aan de slag gaan.

 

TRACK gaf een online kaart-enquête vorm, waar in het voorjaar van 2020 circa 1200 Brusselse hardlopers aan deelnamen. Ze gaven in kaart zowel hun positieve ervaringen aan als de knelpunten waar ze tegenaan lopen. De hardloper blijkt de ideale onderzoek deelnemer voor het bedenken van een beweegvriendelijkere stad; ze zijn haarfijn in staat om hun ervaringen in kaart aan te wijzen. Tezamen wezen ze ruim 2000 ‘geotags’ aan binnen allerlei belangrijke stedelijke thema’s. 

 

De gewenste verbeterkansen bleken tweeledig. Enerzijds gingen de ervaringen over de structurele stedelijke vormgeving; verkeershinder en verkeersveiligheid, gebrekkige ruimte op de paden, onprettige kruisingen, een gebrek aan groene ruimtes en ook expliciet het missen van prettige groene verbindingen tussen bestaande stadsparken.  

Anderzijds wezen ze op kleinere optimalisaties en gewenste toevoegingen: betere en meer zachte/half verharde en egale ondergronden, het ontbreken van (voldoende) verlichting, of kleine ondersteunende faciliteiten zoals waterkraantjes en bewegwijzerde looproutes. 

 

Op basis van deze uitkomsten legden we voor diverse stadsdelen uiteen hoe aantrekkelijke beweegnetwerken vormgegeven kunnen worden. In de eerste plaats door een aantal structurele transformaties van stadsstraten waarmee prettige onderlinge verbindingen ontstaan tussen groene plekken en omliggende wijken. Deze stadsstraten bieden ruimte voor alle bewegende mensen; evengoed voor fietsers en gewone wandelaars. 

Daar bovenop werden zijn voorstellen gemaakt over de toevoegingen van bewegwijzerde (hard)looproutes, aangevuld met openbare sportief-recreatieve faciliteiten (waterkraantjes, urban gyms, speelplaatsen) en verbeteringen in verlichting en ondergronden van paden.

Daarmee zette TRACK, in opdracht van en in samenwerking met Perspective Brussels de eerste stappen naar een (hard)loopvriendelijke stad.