Stad-land verbindingen;

Den Haag en Duin Horst & Weide

Den Haag wil de routes naar de omliggende landschappen verbeteren voor recreatieve fietsers, wandelaars en hardlopers. We brachten in beeld hoe de stad met 'Duin Horst en Weide' (landelijk gebied tussen Den Haag, Leiden en Zoetermeer) verbonden wordt en waar kansen liggen voor verbetering.

De hiernaast weergeven slideshows geven een stapsgewijze uitleg van enkele onderzoeksmethodes en resultaten.

TRACK Landscape Architecture / +31634195480 / info@track-landscapes.comprivacy clarification