track-landscapes_35
track-landscapes_37
track-landscapes_38
track-landscapes_36

Fiets+OV. Opgaves richting 2040

Het Ministerie van infrastructuur en waterstaat vormt momenteel haar visie over de toekomst van het openbaar vervoer in Nederland, in het traject ‘ketens en knopen’. Het huidige mobiliteitssysteem bestaat voornamelijk uit gescheiden netwerken voor OV, auto en/of fiets en lopen. Verdere integratie van deze netwerken is in de toekomst gewenst om de toenemende mobiliteitsvraag op

te kunnen vangen. De fiets, als voor- en natransport van het OV, moet richting 2040 een steeds belangrijkere 

mobiliteitsvorm worden. 

Bij eerste inventarisaties bleek de meest genoemde opgave het uitbreiden van stallingvoorzieningen voor mensen die de fiets als voor- en/of natransport van de trein gebruiken. Maar, er bleken ook diverse andere typen fiets+OV opgaves te spelen.

 

Om beter inzicht te krijgen in de landelijke fiets+OV opgaven, maakte TRACK een nadere analyse bij verschillende categorieën OV-knooppunten. Uit de analyses werden 10 opgaven voor fiets+OV geformuleerd, en verder uitgewerkt door middel van literatuuronderzoeken en ontwerp.

 

Er blijkt vooral nog veel winst te behalen in de manier waarop fietsenstallingen in de stationsomgevingen geplaatst zijn. Vaak sluiten deze niet logisch en vloeiend aan op de richting (herkomst/bestemming) van de fietsers. Met ontwerpend onderzoek werden voorbeelden gegeven van manieren waarop de toekomstige uitbreiding van fietsenstallingen logisch geïntegreerd kan worden in de ruimtelijke ontwikkeling van het station. Aansluitend op de natuurlijke richting van de fietser. 

Daarnaast werden kansen in uiteenlopende thema’s uitgewerkt: de potentie van deelfietsen en de opkomst van de e-bike op het OV, ook met name in het landelijk gebied, de keuzes van fietsers voor voorstadstations of intercity stations, en kwaliteit van fietsroutes naar stations. De opgaves zijn in rapport uiteen gezet, te downloaden via: 

TRACK Landscape Architecture / +31634195480 / info@track-landscapes.comprivacy clarification