top of page
240331_Wegen naar Welzijn_IJsselmonde_lr_Page_01
240331_Wegen naar Welzijn_IJsselmonde_lr_Page_07
240331_Wegen naar Welzijn_IJsselmonde_lr_Page_14
240331_Wegen naar Welzijn_IJsselmonde_lr_Page_16
IJsselmonde, wegen naar welzijn

In IJsselmonde werkt Track samen met 'Het Kollektief' aan transitievoorstellen voor IJsselmonde.

De manieren waarop we onszelf voortbewegen, hoe we reizen en hoe we spullen vervoeren veranderen. Moderne technieken kunnen het vervoer veiliger, vlotter en schoner maken. Dat is noodzakelijk want het huidige systeem, op basis van fossiele brandstoffen, draagt bij aan de opwarming van de aarde. Een breed scala aan duurzame alternatieven dient zich aan. Maar hoe zorg je er voor dat deze transitie niet alleen voor de ‘happy few’ is die zelf kunnen investeren? Hoe zorg je er voor dat iedereen mee profiteert van deze transitie? Elk alternatief met de bijbehorende infrastructuur brengt ruimtelijke verandering met zich mee. De mobiliteitstransitie kan aangegrepen worden om de leefbaarheid van de stad en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Welke ingrepen passen in een autogedomineerde, naoorlogse wijk als GrootIJsselmonde?

 

Vraagstelling

Met dit ontwerpend onderzoek verkennen we de (ruimtelijke) impact van de mobiliteitstransitie in GrootIJsselmonde. Mobiliteit beschouwen we daarbij in de breedst mogelijke zin: iedere beweging buiten de voordeur, van wandeling door het park tot woonwerkverkeer, is een reisbeweging met eigen (ruimtelijke) randvoorwaarden. Het doel is om met de ontwikkelde kennis en ontwerpvoorstellen bij te dragen aan het inzetten van de mobiliteitstransitie als hefboom voor het

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van GrootIJsselmonde en een optimale, integrale realisatie van verschillende transitieopgaven.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

In samenwerking met: Het Kollektief

Datum traject: 2023-06-2024-03

Status project:  Het project wordt uigevoerd

bottom of page