top of page
092022_mtb-analyses_Den Treek_Pagina_05
092022_mtb-analyses_Den Treek_Pagina_13
092022_mtb-analyses_Den Treek_Pagina_09
092022_mtb-analyses_Den Treek_Pagina_02
Regulerend effect van mountainbikeroutes

De afgelopen jaren zijn in Nederland tal van nieuwe mountainbikeroutes aangelegd, of bestaande mountainbikeroutes vernieuwd. Mountainbiken is sinds ~1996 al een buitensport van formaat. Maar sinds de nieuwe mtb-routes, en geholpen door de
Corona-pandemie, is mountainbiken niet meer weg te denken uit het sport- en recreatielandschap. Het heeft veel mensen in beweging gebracht en dat is een hele mooie ontwikkeling.


Maar, mountainbikers worden ook steeds vaker genoemd als een groep die problemen veroorzaakt. Er is regelmatig te lezen over vermeende verstoring van natuur, maar ook over frictie met andere soorten recreanten. Maar, het gebruik of gedrag van mountainbikers wordt hierbij niet feitelijk/cijfermatig bekeken. Daarbij blijven bepaalde argumenten in
die discussie onderbelicht.

In navolging van een eerste analyse in gebied Den Treek maakt TRACK landscapes nu analyses van het gedrag van de mountainbiker, in tijd en ruimte, in Drenthe, Gelderland en Limburg. Op deze manier ontstaat feitelijk informatie over het gebruik van de mountainbikers in natuurgebieden en kan dit gebruikt worden om deze groep buitensporters nog beter te sturen en conflicten te voorkomen.

Opdrachtgever: NTFU

Datum traject: 2022-09 <-> 2022-12

Status project: loopt

Zie ook: 

bottom of page