top of page

Ontwikkelperspectief

Maarschalkerweerd, Utrecht  

Maarschalkerweerd is het grootste sport(complexen)gebied van Utrecht, en vormt tevens de overgang naar het natuur- en recreatiegebied Amelisweerd. TRACK werd gevraagd om te inventariseren waar de recreatieve/sportieve betekenis van Maarschalkerweerd vergroot kan worden. Deze studie werd als input gebruikt voor de gebiedsvisie die nu door de gemeente gepresenteerd is. In de visie wordt een transformatie voorgesteld van het sportgebied naar een beter toegankelijk, sportief parklandschap. Met verbeterde loop- en fietsroutes worden verschillende gebieden sterker aan elkaar verbonden; met de Kromme Rijn als ruggengraat. 

TRACK onderzochten het gebied op drie manieren; (1) door het in kaart brengen van het gebruik door hardlopers en wandelaars, (2) door hardlopers die het gebied gebruiken hun beleving in kaart te tekenen en (3) door zes ontwerpvoorstellen die het landschap activeren. De ontwerpvoorstellen richten zich zowel op de routes naar het gebied vanuit de stad, de toegankelijkheid van het gebied zelf, als de verbinding met de omliggende groengebieden.

Downloadlink compleet rapport Track-Landscapes

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht https://www.duic.nl/algemeen/maarschalkerweerd-wordt-sportieve-achtertuin/

bottom of page