Utrecht Young Innovator

kansen boven het spoor

Rotterdam

De sportieve stad (hardlopen & fietsen)

Den Haag & Duin Horst Weide

Stad-land verbindingen

Houten, Molenzoom.

De gezonde stad

Amsterdam-Noord 

Hardlooproutes

Amsterdam 

De hardloopvriendelijke stad. 

Lopende projecten

Amstelveen

1/2

Ringpark Utrecht

1/1

Kansen rondom het spoor

1/1

Voor de Gemeente Amstelveen- Aalsmeer werken we een visie uit over sporten in de openbare ruimte. 

Vanaf 2019 werken we in opdracht van de Provincie Utrecht aan het concretiseren van het 'Ringpark Utrecht', een regionale strategie waarin het Utrechtse landschap het uitgangspunt vormt voor nieuwe ontwikkelingen. We richten ons in dit onderzoek op bereikbaarheid en verbondenheid van groengebieden rondom de stad Utrecht. 

TRACK is betrokken bij het vervolgtraject 'kansen boven het spoor' in opvolging van het 'Young Innovator project waar we in 2018 aan deelnamen:

https://nos.nl/artikel/2278884-wonen-boven-het-spoor-moet-stadsdrukte-het-hoofd-bieden.html

Noorderpark- Ruigenhoek

1/1

Noorderpark-Ruigenhoek is een belangrijk recreatiegebied van Noord-Utrecht en is onderdeel van de Nieuwe Hollandse waterlinie. We onderzoeken via welke routes de gebruikers toegang vinden tot dit gebied. Op basis hiervan leggen we uiteen waar kansen liggen voor om meer bezoekers te trekken. Meer informatie is te vinden op: www.noorderparkruigenhoek.nl

Een van de oude belangrijke kanalen van Amsterdam was letterlijk 'running short' voor de Amsterdamse hardloper. Deze plek heeft echter de potentie één van de belangrijkste actieve aderen van Amsterdam te worden.

TRACK Landscape Architecture / +31634195480 / info@track-landscapes.comprivacy clarification

Den Haag_opgave