De Provincie Utrecht heeft het onderzoek van TRACK gepubliceerd als onderdeel van het programma 'recreatie om de stad'. De documenten staan op de website van de provincie, zowel de afzonderlijke rapporten van TRACK als het gezamenlijke rapport met bureau buiten. 

De rapporten zijn bedoeld als bron van informatie en inspiratie voor de ontwikkeling van beleid en uitvoeringsprogramma’s voor groene recreatie rondom steden en dorpen. Er vindt nu een verkenning plaats naar de mogelijkheden van een gezamenlijk uitvoeringsprogramma Utrecht Buiten. 

Onderzoek recreatie om de stad gepubliceerd door provincie

TRACK Landscape Architecture / +31634195480 / info@track-landscapes.comprivacy clarification