top of page
220220 Wandelnet inspiratiebundel _Pagina_01
220220 Wandelnet inspiratiebundel _Pagina_04
220220 Wandelnet inspiratiebundel _Pagina_16
220220 Wandelnet inspiratiebundel _Pagina_46
220220 Wandelnet inspiratiebundel _Pagina_58
220220 Wandelnet inspiratiebundel _Pagina_52
220220 Wandelnet inspiratiebundel _Pagina_13
220220 Wandelnet inspiratiebundel _Pagina_31
220220 Wandelnet inspiratiebundel _Pagina_27
220220 Wandelnet inspiratiebundel _Pagina_22
220220 Wandelnet inspiratiebundel _Pagina_20
220220 Wandelnet inspiratiebundel _Pagina_59
Inspiratiebundel bewandelbaar landschap 

Downloadlink rapport 

Downloadlink 'oude referenties'

Opdrachtgever: Stichting Wandelnet

Datum traject: 2021-06 <-> 2021-12

Voor stichting Wandelnet maakte Track-landscapes deze bundeling van inspiratieprojecten, die tonen hoe we het Nederlandse landelijk gebied beter toegankelijk kunnen maken voor wandelaars.

Want het kan u niet ontgaan zijn; Nederlanders zijn nog massaler gaan wandelen. En die wandelbeweging leidt ook tot een nieuwe waardering. In 2020 beseften we opnieuw dat een prachtig toegankelijk landschap, dicht bij huis, zorgt voor kwaliteit van leven. Maar dan moeten we die aantrekkelijke én bewandelbare landschappen wel gaan realiseren, want het is lang niet overal een vanzelfsprekendheid. Dat is waar deze inspiratiebundel voor pleit. 

Om de ambitie van een bewandelbaar landschap grootschaliger tot stand te brengen, is het kansrijk om aansluiting te zoeken bij diverse ‘landelijke’ opgaven, behorend bij de vormen van landgebruik die het landschap (her)structureren. Die toekomstopgaven zijn zowel talrijk als omvangrijk: de bouw van honderdduizenden woningen, het verduurzamen en verruimen van mobiliteit, grootherstel van de natuur, gekoppelde reductie van stikstof en ambitie tot kringlooplandbouw, en opgaven van waterveiligheid en wateropslag.

Recreatieve toegankelijkheid, waaronder wandeltoegankelijkheid, kan in al deze thema’s als kans meegekoppeld worden. Het geeft de ‘problematische opgaven’ een positieve draai, een plezierige meerwaarde. En dat is nodig, zicht op de waardes die deze transities kunnen opleveren, maken enthousiast om erop in te zetten. Deze grote thema’s vormen de vervolghoofdstukken van de inspiratiebundel. Want er zijn al zo veel mooie voorbeelden van de manier waarop wandelen integraal meeontwikkeld kan worden. 

bottom of page