top of page

WHAT WE TRACK

van data naar design

Het doel van TRACK-Landscapes is om met heldere visies, strategieën, en inrichtingsvoorstellen, richting te geven aan openbare ruimte die mensen in beweging brengt. Om inzicht te geven in de aard van knelpunten, doen we in de eerste plaats altijd grondig onderzoek. Onze expertise ligt juist in het combineren van onderzoek en ontwerp.

  

We tonen de belangrijkste werkwijzen die we met regelmaat toepassen in de paragrafen hieronder.

In de afgelopen 5 jaar heeft TRACK-landscapes in opgaven in de thema's:

 

recreatie & landschap

sport in de stad

loop- en fietsroutes

langzaam verkeer & OV

 

Daarbij hebben we diverse onderzoeksmethodes zelf ontwikkeld en toegepast. Het doorvertalen daarvan loopt uiteen van meer strategische visies, tot zeer concrete, uitvoerbare uitwerkingen van ruimtelijke verbeterkansen. 

Opdrachtgevers bestaan uit gemeentes, provincies, het Rijk, maar ook onderzoeksinstanties.

Wat de beste aanpak is voor uw organisatie? Dat hangt af van de openliggende vraagstuk die in uw stad of gebied spelen. Elke plek en opgave is anders, we maken altijd maatwerk. 

Anker 6
Anker 1

Een beweegvriendelijke omgeving sluit aan bij de beweegvoorkeuren van mensen. Het uiteenleggen van verbeterkansen zou simpelweg moeten beginnen met het bevragen van de gebruiker naar zijn ruimtelijke ervaringen en wensen. Elke dag beleven honderdduizenden mensen al bewegend hun leefomgeving. Gezamenlijk bezitten zij de meest uitgebreide en gedetailleerde kennis waar de beweegvriendelijkheid van de omgeving te wensen over laat. De kennis en wensen van dat gezamenlijke geheugen; die oogsten we met onze kaart-enquêtes.

Track-landscapes_kaart-enquete_062020.jp
 • In Brussel brachten 1240 hardlopers (online) meer dan 2100 wensen in kaart voor een loopvriendelijke stad.

 

 • In Amstelveen brachten 300 buitensporters (fietsers, wandelaars en hardlopers) zowel binnen als buiten de stad hun wensen in kaart.

 • In Maarschalkerweerd brachten 70 wandelaars en hardlopers in kaart waar hun 'routes de stad uit' beter kunnen.

Track-Landscapes_runner friendly city_2.
Brussel_running survey_100dpi_Tekengebie
Track-Landscapes_runner friendly city_4.
Track-Landscapes_runner friendly city_5.
Brussel_running survey_100dpi-04
Track-Landscapes_runner friendly city_6.
Brussel_running survey_100dpi-02
track-landscapes_7
Track-Landscapes_amstelveen_10
Track-Landscapes_amstelveen_9
track-landscapes_19
Track-Landscapes_amstelveen_5
Track-Landscapes_amstelveen_4
Sport en recreatie Maarschalkerweerd4

Kaart-enquêtes. 

Anker 2

Activity tracking data

spreken met de voeten

Met data van activity trackers brengen we het beweeggedrag van duizenden fietsers en voetgangers in kaart. Bewegende mensen spreken met hun voeten. Visualisaties van data tonen onze beweegvoorkeuren aan, en daarnaast waar de ruimte wel of niet optimaal wordt gebruikt. Het unieke van deze gegevens is dat het in een oogopslag een overzicht geeft van het feitelijke gebruik, ze leveren niet eerder getoonde inzichten op die als input worden gebruikt voor inrichtingsopgaven.

 • In Amersfoort brengen we momenteel met data van Strava Metro het gebruik van fietsers, lopers en mountainbikers in kaart.

 

 • In de opgave Fiets+OV brachten we met gegevens van de Fietstelweek de fietsroutes naar stations in kaart.​ 

ARTIKEL STRAVA AFB-08.png
track-landscapes snelfietsroutes-01
track landscapes racefietsen routes-01
Track-landscapes fietsen utrecht
Sport en recreatie Maarschalkerweerd3
Sport en recreatie Maarschalkerweerd15
Sport en recreatie Maarschalkerweerd2
TRACK-landscapes_Onderzoek stad-land rel
Den Haag_routekeuze fietsers
Track-Landscapes_runner friendly city_15
Track-Landscapes_runner friendly city_17
Track-Landscapes_runner friendly city_16
FIETS EN OV OPGAVEN 2040 TRACK-landscape
Track-Landscapes_amstelveen_12
Track-Landscapes_amstelveen_6
20180821_Rotterdam websiteslides fietsen
Rotterdam kralingse bos hardlopen8
Rotterdam kralingse bos hardlopen4
ROTTERDAM LINKEDIN4
Track-Landscapes_runner friendly city_18
TRACK-landscapes_Onderzoek stad-land rel
TRACK-landscapes_Onderzoek stad-land rel
Anker 3
Inventarisatie & analyse

'Grondig' in kaart brengen

Met heldere overzichtskaarten leggen we de structuren van stad en landschap bloot. Tegelijkertijd is de leefomgeving voor bewegende mensen vooral op één niveau relevant: ooghoogte, met beide benen op de grond (of op de pedalen). Structurele analyses relateren we altijd aan de beleving en verschijning van plekken, op locatie. Met die benadering komen analyses tot leven. We bezoeken onze projectgebieden veelvuldig, en leggen deze vast op beeld; één beeld of heldere kaart zegt vaak meer dan vele woorden. Juist vanuit onze grondige manier van onderzoeken vinden we ook de quick-wins, de meest voor-de-voet-liggende verbeterkansen.

 • ​In Utrecht en Amersfoort werden kansen geïnventariseerd voor routegebonden recreatie. Het gebruik van gebieden blijkt meestal samen te hangen met de helderheid routestructuren en zichtbare toegankelijkheid van gebieden. 

 • In het Noorderpark Utrecht bleek veel winst te behalen in kleine verbeteringen; de logica van routestructuren en helderheid van entrees. 

 • In Rotterdam bleek ook hoe sterk de subtiele onvolkomenheden van parken en straten invloed hebben op loopkeuzes. 

 

20191008_MACRO ANALYSES_Pagina_06
20191008_MACRO ANALYSES_Pagina_07
20191008_MACRO ANALYSES_Pagina_08
16 dec_HNM MACROSCHAAL 2
20191008_MACRO ANALYSES_Pagina_14
mooi snel
methodes_extra_21
methodes_extra_16
methodes_extra_14
methodes_extra_12
methodes_extra_13
methodes_extra_17
Track-Landscapes_amstelveen_7
methodes_extra_19
methodes_extra_18
methodes_extra_22
methodes_extra_25
methodes_extra_24
methodes_extra_23
methodes_extra_26
methodes_extra_11
methodes_extra_20
methodes_extra_15
Rotterdam kralingse bos hardlopen8
Rotterdam kralingse bos hardlopen11
20180821_Rotterdam websiteslides fietsen
20180821_Rotterdam websiteslides fietsen
Anker 4

kennis & referenties 

Over de hele wereld wordt (wetenschappelijk) onderzoek gedaan en worden projecten ondernomen om de beweegvriendelijkheid van stad en landschap te vergroten. 

Bij TRACK-landscapes verzamelen we de meest interessante en recente onderzoeken; van universiteiten, overheden en andere onderzoeks- en ontwerp-instanties. 

 

Bovendien beschikt Nederland over uitgebreide geografische datasets, die verrassend veel inzichten kunnen bieden. We zijn bekwaam met de vele GIS-toepassingen en informatiebronnen.   

FIETS EN OV OPGAVEN 2040 TRACK-landscape
FIETS EN OV OPGAVEN 2040 TRACK-landscape
FIETS EN OV OPGAVEN 2040 TRACK-landscape
FIETS EN OV OPGAVEN 2040 TRACK-landscape
FIETS EN OV OPGAVEN 2040 TRACK-landscape
FIETS EN OV OPGAVEN 2040 TRACK-landscape
methodes_extra_7
Young innovator track4
Young innovator track5
methodes_extra_8
methodes_extra_9
 • ​In de opgave Fiets+OV maakten we een uitgebreide inventarisatie van wetenschappelijk onderzoek over Fiets+OV. Diverse landelijke geografische datasets (over bevolking en mobiliteit) werden ingezet. 

 •  In Utrecht en Amersfoort werden de trends op het gebied van recreatie en vrijetijdsbesteding uiteen gezet. Diverse provinciale ruimtelijke datasets werden ruimtelijk gevisualiseerd. 

 • Als Young Innovator werd in Utrecht kennis over het bereik van voetgangers, en feitelijke bezetting van de ruimte gerelateerd aan de kansen voor ontwikkelingen in de spoorzone.

 

Wetenschap wereldwijd
Anker 5

Van regionale visies tot quick-wins

We zijn landschapsarchitecten, de kern van ons werk is het maken van strategische visies op gebieden, en dit vertalen naar concrete inrichtingsvoorstellen. Onderzoek kan inzicht geven in de aard van problemen. Maar een mooiere toekomst kun je niet onderzoeken: die moeten we zelf bedenken. Soms maken goede oplossingen pas duidelijk wat het probleem is.

Het afgelopen decennium werkten we op grote schaal aan herzieningen van stads- en landschapsstructuren, maar ook op kleinere schaal aan het ontwerpen van parken, woonwijken, speelplaatsen, pleinen en straten. Dit zijn altijd transformaties, aanpassingen van bestaande structuren en functies. Daarin ligt altijd de grootste uitdaging.

 

 • In Brussel en Amstelveen maakten we strategische doch concrete voorstellen om een beweegvriendelijke routestructuur te maken die de gehele stad verbindt.

 • Als Young Innovator in Utrecht werd ontwerpend gezocht naar kansen om de spoorzone meer betekenis te geven voor de stad.

 • In Rotterdam bleek ook hoe sterk de subtiele onvolkomenheden van parken en straten invloed heeft op loopkeuzes. 

 

Track-Landscapes_runner friendly city_
Track-Landscapes_runner friendly city_7.
201005_Running Brussels_TRACK LANDSCAPES
201005_Running Brussels_TRACK LANDSCAPES
201005_Running Brussels_TRACK LANDSCAPES
201005_Running Brussels_TRACK LANDSCAPES
201005_Running Brussels_TRACK LANDSCAPES
201005_Running Brussels_TRACK LANDSCAPES
201005_Running Brussels_TRACK LANDSCAPES
201005_Running Brussels_TRACK LANDSCAPES
201005_Running Brussels_TRACK LANDSCAPES
201005_Running Brussels_TRACK LANDSCAPES
201005_Running Brussels_TRACK LANDSCAPES
201005_Running Brussels_TRACK LANDSCAPES
methodes_extra_28
methodes_extra_29
methodes_extra_33
methodes_extra_30
methodes_extra_32
methodes_extra_31
MOLENZOOMextra_0030_Layer 14
MOLENZOOMextra_0032_Layer 1
Sport en recreatie Maarschalkerweerd10
methodes_extra_34
Vroesenpark hardlopen rotterdam NL 8
Track-Landscapes_amstelveen_14
Track-Landscapes_amstelveen_
Track-Landscapes_amstelveen_2
Track-Landscapes_amstelveen_3
Young innovator track2
Young innovator track6
Young innovator track7
Visie, strategie, ontwerp
bottom of page