top of page
FIETS EN OV OPGAVEN 2040 TRACK-landscape
station 's-Hertogenbosch ontwikkelingen fietsenstalling fietsroutes
station 's-Hertogenbosch ontwikkelingen fietsenstalling fietsroutes
station amersfoort schothorst ontwikkelingen fietsparkeren
FIETS EN OV OPGAVEN 2040_deelfietsen in de provincie
voor en natransport fiets
hoogte spoor en maaiveld_fietsparkeren
FIETS EN OV OPGAVEN 2040_voorstadstations
overzicht onderzoek fiets en OV
FIETS EN OV stations maastricht ontwikkeling
station culemborg ontwikkeling
tekorten fietsenstallingen stations
fietsroutes naar stations leiden centraal fietsdata
station Leiden centraal ontwikkelingen fietsenstalling fietsroutes

Zie ook:

Downloadlink compleet rapport Track-Landscapes

Downloadlink (hoge resolutie)

Opdrachtgever: Ministerie van waterstaat en infrastructuur en Tour de Force

Datum traject: 2020-07 <-> 2020-10

Status project: Dit rapport is onderdeel van de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld voor het OV 2040, in januari 2021 door Staatssecretaris Van Veldhoven naar de Tweede Kamer gestuurd.

OV_Fiets_TRACK_rapport_voorpagina.jpg
FIETS EN OV OPGAVEN 2040 TRACK-landscape

ARTIKEL. Opgaves voor fiets en OV richting 2040

Toekomstopgaves voor Fiets+OV

In het traject ‘ketens en knopen’ vormt het Ministerie van infrastructuur en waterstaat momenteel haar visie over de toekomst van het openbaar vervoer in Nederland. Het huidige mobiliteitssysteem bestaat voornamelijk uit gescheiden netwerken voor OV, auto en/of fiets en lopen. Verdere integratie van deze netwerken is in de toekomst gewenst om de toenemende mobiliteitsvraag op te kunnen vangen. De fiets, als voor- en natransport van het OV, moet richting 2040 een steeds belangrijkere  mobiliteitsvorm worden. 

 

Bij eerste inventarisaties bleek de meest genoemde opgave het uitbreiden van stallingvoorzieningen voor mensen die de fiets als voor- en/of natransport van de trein gebruiken. Maar er bleken ook diverse andere typen fiets+OV opgaven te spelen. 

 

Om beter inzicht te krijgen in de landelijke fiets+OV opgaven, maakte TRACK een nadere analyse bij verschillende categorieën OV-knooppunten. Uit de analyses werden 10 opgaven voor fiets+OV geformuleerd, en verder uitgewerkt door middel van literatuuronderzoeken en ontwerp. 

 

Er blijkt bijvoorbeeld nog veel winst te behalen in de manier waarop fietsenstallingen in de stationsomgevingen geplaatst zijn. Vaak sluiten deze niet logisch en vloeiend aan op de richting (herkomst/bestemming) van de fietsers. Met ontwerpend onderzoek werden voorbeelden gegeven van manieren waarop de toekomstige uitbreiding van fietsenstallingen logisch geïntegreerd kan worden in de ruimtelijke ontwikkeling van het station. Aansluitend op de natuurlijke richting van de fietser. 

 

Daarnaast werden kansen in uiteenlopende thema’s uitgewerkt: de potentie van deelfietsen en de invloed van de opkomst van de e-bike op het OV, ook met name in het landelijk gebied, de keuzes van fietsers voor voorstadstations of intercity stations, en kwaliteit van fietsroutes naar stations. 

bottom of page