top of page
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_33
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_34
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_36
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_37
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_31
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_32
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_23
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_24
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_25
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_26
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_27
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_52
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_53
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_55
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_56
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_60
210802 IJsselstein_RAPPORT_Page_60

Complete rapport? 

MAIL ONS!

 

Opdrachtgever: Gemeente IJsselstein, Arnoud Egbers

Datum traject: 2021-03 <-> 2021-08

Status project: Het project is afgerond en met enthousiasme ontvangen door wethouders en bestuurders van IJsselstein. 

De ontwerpresultaten zijn niet openbaar, u kunt ons mailen voor een inkijk.

IJsselstein. Regionale fietsroutes als investering in de leefomgeving

IJsselstein sluit zich aan op de provinciale ambities met als doel om regionale routes naadloos over te laten gaan op het lokale IJsselsteinse fietsnetwerk. De gemeente wil zich daarom inzetten om deze verbindingen te verbeteren en goede regionale aansluitingen te realiseren samen met de provincie en buurgemeenten.

 

In opdracht van de gemeente IJsselstein maakte Track-Landscapes een inventarisatie en ontwerpstudie naar de kansen van vier fietsroutes in IJsselstein. De kern van de opdracht werd gevormd door vier uitwerkingen van regionale fietsroutes die verbeterd moeten worden. Hier maakte track tot de verbeelding sprekende kaarten en illustraties van de mogelijke verbeteringen. Dit betroffen de Noord IJsseldijk, Nedereindse plas, Noordzijde Hollandsche IJssel, Oudland - Kromme IJssel – Vianen.

Daarbij was de insteek om breder te kijken naar de ontwikkeling van ‘fiets’paden en infrastructuur. Voetgangers, hardlopers, skeeleraars en kinderen op steps maken steeds meer gebruik van dezelfde paden en ‘fietspaden’ verdienen sterker beschouwd te worden als beweegroutes in bredere zin. Door de belangen van recreatieve fietsers, wandelaars en hardlopers mee te nemen, wordt het tevens logischer om meer nadruk te leggen op de kwaliteit van de omliggende (groene) omgeving, en de koppeling te maken met andere opgaven van een ‘gezonde omgeving’; water(opvang), ecologie, biodiversiteit.

Fietsroutes als investeringen in de kwaliteit van de omgeving, en de gebruiksmogelijkheden daarvan. Niet alleen als investering in mobiliteit.

Zo lieten we bij de Nedereindseplas zien hoe een nieuwe fietsroute, de entree van het recreatiegebied veel aantrekkelijker zou kunnen maken. Veel infrastructuur is overbodig, er kan een veel natuurlijker gebied worden vormgegeven.

Bij de Noordijsseldijk stelden we een losliggend fietspad voor, waarmee ook het IJsselsteinse bos aantrekkelijker en veiliger bereikbaar maken voor voetgangers. Bij de Hollandse IJssel kan een waterkade een veel levendiger traject worden met de komst van een goede fietsroute, met meer verblijfskwaliteit. Een nieuwe fietsbrug bij Oudland maakt het gebied onder de Kromme IJssel veel bereikbaarder voor loop-ommetjes.

Als basis voor al deze fietsplannen is een aantrekkelijke, leesbare en informatieve reeks overzichtskaarten van het hele fietsnetwerk, en welke schakels de regionale fietsroutes hierin vormen. 

bottom of page