top of page
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_01
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_02
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_03
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_04
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_06
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_05
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_09
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_08
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_07
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_10
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_11
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_12
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_14
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_15
2023-12-13_RVL_ RAPPORT_Groningen_samenvatting_compressed_Page_16
Strava Metro data 2024 voor het Regionaal fietsnetwerk

In Groningen, Tilburg en Nijmegen wordt lopen herkend als meest vanzelfsprekende, duurzame, gezonde en minst belastende wijze van verplaatsen. Er moet letterlijk meer ruimte voor lopen komen.

 

Het maken van een loopvriendelijke stad is een transformatie die begint met inzicht in de huidige situatie; de manier waarop loopbelangen zijn vormgegeven in de stad. Die brengen we in dit ‘kookboek’ letterlijk in kaart. Je kunt de kaarten zien als mogelijke ingrediënten, waarmee een (ruimtelijke) agenda voor een loopvriendelijkere stad bereid kan worden. 

 

De bedoeling is dat het overzicht aan themakaarten, een basis geeft voor een prioritering van loopthema’s in je stad. Welke themakaarten vormen je hoofdingrediënten? En met welke andere kaarten/ingrediënten kun je deze goed combineren? 

Stap 1: Basiskaarten van loop-relevante informatie.

Met aspecten die gaan over looproutes (paden, oversteken, omgeving, zitgelegenheid,...), loopbestemmingen (winkels, OV, werk, school,...), vertrekpunten (station, bushalte, huis,..) en lopende mensen (kinderen, ouderen,..).

 

Stap 2. Van kaarten naar kansen  

Door kaarten slim te combineren, kunnen loop-knelpunten gevonden worden. Zie het vormgeven van de loopvriendelijke stad als een vorm van acupunctuur: probeer op gerichte plekken maatregelen te nemen, die specifieke loopomstandigheden verbeteren. Bij toekomstige gebiedsontwikkelingen in de stad kunnen de loop-basiskaarten een grondlegger vormen om voetgangersbelangen te herkennen, en door te ontwikkelen. 

 

Stap 3. Een prioritaire loopnetwerkkaart 

De kaartinformatie biedt ook de basis voor een beoogd stadsdekkend loopnetwerk, van consistente, hoogwaardige looproutes. Deze netwerkkaart is een verbindend middel waarin ook grotere investeringen kunnen worden opgenomen, en beweegvriendelijke maatregelen in de loop der tijd, in samenhang met elkaar kunnen worden genomen. Beleidsmedewerkers kunnen tijdig pleiten voor opwaardering van voetgangersruimte waar dit het meest urgent is. 

Download hier de samenvatting

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en waterstaat, Ruimte voor Lopen, Gemeenten Nijmegen, Tilburg en Groningen

In samenwerking met: Webmapper

Datum traject: 2022-12 <-> najaar 2023

Status project: afgerond

bottom of page