top of page
20230620_RVL_Pagina_001_edited
Basis- en netwerkkaarten voor lopen in de stad
 

Momenteel werken we in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en waterstaat, Ruimte voor lopen en de gemeenten Nieuwegein, Tilburg en Groningen aan ruimtelijke aspecten die in het belang zijn voor de voetganger.

 

Dit betreft zowel infomatieve kaarten met looprelevante geodata, een doorvertaling van kaarten naar kansen, en een methodiek voor het ontwikkelen van een prioritair voetgangersnetwerk.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en waterstaat, Ruimte voor Lopen, Gemeenten Nijmegen, Tilburg en Groningen

In samenwerking met Webmapper

Datum traject: 2022-12 <-> najaar 2023

Status project: in uitvoering

bottom of page