top of page
bestaande looproutes en fietsroutes rond utrecht centraal_track-landscapes
fietsroutes naar utrecht centraal
fietsstructuur hoofdfietsroutes utrecht
20191008_MACRO ANALYSES_Pagina_07
20191008_MACRO ANALYSES_Pagina_08
20191008_MACRO ANALYSES_Pagina_12
20191008_MACRO ANALYSES_Pagina_14

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, Rijksvastgoedbedrijf, NS en ProRail

Datum traject: 2019-06 <-> 2019-12

Utrecht

Het nieuwe midden

In opvolging van het Young Innovator project 'kansen boven het spoor' werd het onderzoekstraject 'Het nieuwe midden' opgezet, een samenwerking tussen de gemeente Utrecht, Het Rijksvastgoedbedrijf, NS, Prorail, Next-architects en TRACK-landscapes.

 

Utrecht groeit als kool rond het Centraal Station. Nu de contouren van de diverse plannen tussen de historische binnenstad en het Merwedekanaal gestalte krijgen tekent zich een vraagteken af in het hart van het nieuwe centrum: Welke betekenis heeft de ruimte boven en rondom het spoor voor de stad en in de richting dwars daarop? Voor nieuw stedelijk vastgoed en programma, voor nieuwe verbindingen langs, over of onder het spoor, als nieuwe ruimte voor uitbreiding van de naastgelegen OV-knopen, of als groene verblijfsruimtes?

TRACK hield vooral oog op de routes; de aansluiting van de gedachte ontwikkelingen op de rest van de stad. Welke verbindingen zijn het meest logisch, urgent en kansrijk? En hoe landen die verbindingen in de spoorzone?

De resultaten van het onderzoek zijn kunnen vooralsnog beperkte mate vrijgegeven worden. 

Schermafbeelding%202021-04-21%20om%2016.
Schermafbeelding%202021-04-21%20om%2016.
bottom of page