top of page
IMG_1916_edited
IMG_1781
IMG_1722
Klimaat- en recreatiekansen in het Kromme Rijn Linielandschap

Provincie Utrecht, gemeente Bunnik, Houten, Nieuwegein, Utrecht en Zeist en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zien kansen om het Kromme Rijn Linielandschap beter toegankelijk en klimaatadaptiever te maken. 

Ook de beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormt daarbij een meekoppelkans.

Aan de hand van de analyse van de thema's klimaatadaptatie door Witteveen + Bos en recreatieve routes door Track landscapes en overkoepelend thema de Nieuwe Hollandse Waterlinie, komen diverse kansrijke locaties naar voren die potentie hebben om meerdere thema’s gezamenlijk te verbeteren. Op deze locaties worden uitwerkingen gedaan de deze potenties verbeelden.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht, Gemeente Bunnik, Nieuwegein, Utrecht, Houten, Zeist, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

In samenwerking met: Witteveen + Bos

Datum traject: 2024-02 <-> 2024-09

Status project:  Het project wordt momenteel uitgevoerd

bottom of page