top of page
recreatie om de stad Utecht appdata fietsdata recreatief fietsen
recreatie om de stad Utecht appdata fietsdata recreatief wandelen
herkomst hardlooproutes noorderpark appdata utrecht
appdata wandelroutes noordepark utrecht ruimtegebruik
ideeën routes en entree's noorderpark utrecht track-landscapes
ideeën routes en entree's noorderpark utrecht track-landscapes
ideeën routes en entree's noorderpark utrecht track-landscapes
ideeën routes en entree's noorderpark utrecht track-landscapes
ideeën routes en entree's noorderpark utrecht track-landscapesrpark9
voorstel beweeglint noorderpark utrecht.
voorstel beweeglint noorderpark utrecht.
voorstel beweeglint noorderpark utrecht.
utrecht noorderpark doodlopende looproutes_track-landscapes
utrecht noorderpark doodlopende looproutes_track-landscapes
utrecht noorderpark doodlopende looproutes_track-landscapes
utrecht noorderpark doodlopende looproutes_track-landscapes

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Datum traject: 2017-02 <-> 2017-06

Noorderpark Utrecht

quick-wins & onderzoek recreatief gebruik

Het Utrechtse Noorderpark is gelegen aan de landschapszijde van Overvecht, grenzend aan de Noordelijke Ringweg Utrecht en de Gageldijk. Het gebied is aangewezen als recreatiezone aan de stadsrand. Het Noorderpark heeft veel mooie elementen, onder meer een aantal forten van de Hollandse waterlinie, en wordt elke dag door honderden mensen bezocht. De loop- en fietsroutes zijn echter niet overal overtuigend vormgegeven. De padenstructuur is op verschillende plekken wat verknipt en onlogisch, het oogt en voelt soms lukraak. De entrees van het park ontbreekt het aan smoel. De routes naar het park zijn niet overal vanzelfsprekend. TRACK werd door de Provincie Utrecht gevraagd voor advies en ideeën om routes en entrees te verbeteren.

 

Omdat bekend was dat budgetten beperkt zijn, hebben we juist gezocht naar subtiele en relatief eenvoudige quick-wins. Kleine toevoegingen op de bestaande leempaden, maken van doodlopende paden, een doorlopende ronde. De hoofd fietsroute door het park kan net een meter breder en daarnaast vloeiender worden vormgegeven; zodat fietsers, voetgangers en skeeleraars er frictieloos gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Een extra brug sluit het park logischer aan op omliggende wegen. Maar juist in dit type parken zit de winst niet altijd in het toevoegen van paden of faciliteiten. Op sommige plekken kunnen in plaats daarvan ook (fiets)paden verwijderd worden die niks toevoegen. Hier ontstaat grotere, rustigere gebieden, eventueel toegankelijk voor wandelaars.  

bottom of page