top of page

Visie routegebonden recreatie regio Amersfoort

De gemeenten in de regio Amersfoort willen meer zicht krijgen op het gebruik van en de behoefte aan openlucht recreatie, nu en in de nabije toekomst tot 2040.

 

TRACK inventariseerde de aard en structuur van recreatieve routes en bracht het gebruik van routes in kaart op basis van data van de apps Strava en Endomondo. Op basis van die inzichten, worden de belangrijkste kansen en uitdagingen uiteengezet voor het uitbreiden en verbeteren van routegebonden recreatie.

 

Landschap als startpunt

Amersfoort ligt precies op de kruising van de bos en heiderijke Heuvelrug, het half-open slagenlandschap ‘de Vallei’, en het weidse veengebied Arkemheen/ Eemland. 

 

Deze landschappelijke rijkdom is de basis geweest voor de manier waarop recreatie zich in deze regio ontwikkeld heeft, en zou de basis moeten blijven van de toekomstige ontwikkeling. Vraag wandelaars, hardlopers, recreatieve fietsers of wielrenners naar hun vooraanstaande voorkeur, en ‘de kwaliteit van de omgeving/het landschap’ staat steevast op één.

 

De eigenschappen en kwaliteiten van de landschappen verschillen, en daarmee verschilt ook welke potenties er zijn om routegebonden recreatie verder te ontwikkelen. De kern van dit onderzoek bestaat uit een vijftal geschetste opgaven; elke opgave hoort bij één of enkele typen gebieden, en één of meerdere groepen gebruikers.

 

(te)druk(te)

Ook sturen we met dit onderzoek aan op de ontwikkelingen in drukte die in groengebieden ontstaan. Er zijn grote verschillen in mate waarin verschillende gebieden, verschillende hoeveelheden recreanten opvangen. In principe is dat ook wenselijk, maar zowel ‘te druk’ als ‘te rustig’ kan dan ook voorkomen. Maar bepaalde gebieden (zoals het Eemland) zijn juist interessant voor kleine doelgroepen zoals de echte rustzoekers of vogelaars. Hij of zij wil het liefst alleen zijn en van de natuur genieten. Hier lenen zich gebieden voor die kwetsbaarder zijn en de grote colonne recreanten niet aankunnen.

We kunnen ook sturen in de menselijke neiging om altijd maar naar ‘het bos’ te willen. Het platteland is ook prachtig, we kunnen het wandel- en fietsgebruik hiervan meer stimuleren. Dat geldt zeker voor de regio Amersfoort.

Het toegankelijker maken van gebieden als de Vallei en Eemland kan helpen om ademruimte te geven aan bijvoorbeeld de Utrechtse heuvelrug zonder ten onder te gaan aan het eigen succes. Door de intrinsieke waarden van het gebied als uitgangspunt te nemen kunnen zij voor specifieke doelgroepen als de rustzoeker een nieuwe te ontdekken ervaring bieden.

Downloadlink compleet rapport Track-Landscapes

Opdrachtgever: Bureau Regio Amersfoort en Provincie Utrecht 

Datum traject: 2020-07 <-> 2021-04

Status project: diverse routevoorstellen zijn opgenomen in het regionaal toekomstbeeld fiets van de Provincie Utrecht.

recreatie en natuur_fijnmazig landschap.jpg

BLOG.

Natuur en recreatie, deel 1: bereikbaarheid 

recreatie en natuur_bewandelbaar landelijk gebied_.jpg

BLOG.

Natuur en recreatie, deel 2: zit het in de weg? De route als bestemming

recreatie en natuur_fijnmazig landschap
recreatie en natuur_loopommetjes landschap
recreatie en natuur_stad land verbindingen activity tracking
recreatie en natuur_missende verbindingen
recreatie en natuur_strava metro gebruik voetgangers
recreatie en natuur_toegankelijk landschap
recreatie en natuur_bewandelbaar landelijk gebied_
recreatie en natuur_looproute landelijke gebied vallei_
methodes_extra_12
methodes_extra_13
recreatie en natuur_met de fiets naar een opstappunt
Zie ook Blogs:
bottom of page