top of page
Amstelveen beweegnetwerk looproutes en fietsroutes_track-landscapes
Amstelveen van parkeerstraat naar parkstraat
Track-Landscapes_amstelveen_2
beweegvoorkeuren voetgangers hardlopers wandelaars
onderzoek sport in de openbare ruimte kansen
Amstelveen app data hardlopen ruimtegebruik groenstructuren
amstelveen fietsroute looproute verbeteringen
amstelveen buitensport onderzoek
kaart-enquete amstelveen geotagged wordcloud
kaart-enquete amstelveen onderzoek kwaliteit en beleving looppaden looproutes
amstelveen jaagpad smal slechte kwaliteit
sportief recreatief gebruik amstelveen data apps
amstelveen fietsroutes looproutes Elsenhove
netwerk van hardlooproutes bewegwijzerde

Downloadlink compleet rapport Track-Landscapes

 

Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen 

https://www.amstelveenz.nl/nieuws/amstelveen-vraagt-hulp-aan-buitensporters-voor-betere-faciliteiten.html

Datum traject: 2019-06 <-> 2019-12

Status project: Met dit onderzoek als basis is een uitvoeringsplan opgesteld dat is vastgesteld door het College en in uitvoering wordt gebracht

Amstelveen: kansen voor sport in de buitenruimte

In opdracht van de gemeente Amstelveen schreef TRACK een visie over sport in de openbare ruimte binnen en buiten de stad. Het (individuele) buiten sporten is in Amstelveen enorm in opmars, de wethouder sport van Amstelveen zag de noodzaak om de openbare ruimte geschikter en veiliger maken voor sporten en te bewegen. Met het onderzoek is enerzijds inzicht geven welke plekken in Amstelveen veel gebruikt worden voor buitensport en anderzijds duidelijk gemaakt waar mogelijk extra faciliteiten of maatregelen nodig zijn voor buitensporters, zoals bijvoorbeeld hardlopers, fietsers, skeeleraars en wandelaars. Met het rapport van TRACK-landscapes als basis is inmiddels een uitvoeringsplan opgesteld (kort, middellang en lange termijn) dat is vastgesteld door het College en in uitvoering wordt gebracht.

 

TRACK gaf een online kaart-enquête vorm, waarin meer dan 300 hardlopers, wandelaars en fietsers hun kijk op verbeterkansen in en om Amstelveen in kaart brachten. Deze inzichten werden weerspiegeld met inzichten in het sportief gebruik van de openbare ruimte, door beweegdata uit activity tracking apps te verzamelen. 

 

Het onderzoek liet zien dat er verassend veel overlap is tussen wensen van hardlopers, fietsers en wandelaars. De vervelende/gevaarlijke kruisingen, drukke paden, het gebrek aan groen, gebrek aan sportieve faciliteiten in de buitenruimte en de slechte staat van paden, werden door de verschillende groepen benoemd en online in kaart aangewezen. 

 

Een helder onderscheid was te maken tussen kansen binnen en buiten het stedelijk weefsel. Amstelveen kan het netwerk van fiets-en voetpaden verbeteren met verkeersluwere, groene, goed verlichte routes die in de wijken voorrang hebben op gemotoriseerd verkeer, parken aan elkaar koppelen, en de directe aansluiting maken op het landschap buiten de wijken.  

In het landschap buiten de stad, blijken vooral veel kansen te liggen om de kwaliteit van voetpaden te verbeteren. Met name hardlopers bleken in staat om exact aan te wijzen waar de kwaliteit en breedte van paden ondermaats is. Ook zijn er in het landschap diverse grote barrières te overbruggen of onder tunnelen. Daarin bleken diverse wenselijke verbindingen voor sportieve lopers en fietsers, sterk te overlappen met belangen voor utilitair fietsverkeer. 

Met het toevoegen van bewegwijzerde looprondes, watertaps en enkele urban gyms, kan het beweegnetwerk echt afgemaakt worden.

LINK: Amstelveenz.nl
Schermafbeelding%202021-04-21%20om%2015.
LINK: Amstelveenblog.nl
Schermafbeelding%202021-04-21%20om%2015.
bottom of page