top of page

Omgang met gegevens van enquêteresultaten

Een vorm van onderzoek waarbij we gegevens verzamelen zijn online surveys/enquêtes. Hierbij wordt altijd in de introductie kort vermeld wat de omgang is met gegevens en persoonsgegevens, en een link naar deze uitgebreidere beschrijving.

 

Uitgangspunten zijn:

  • We gebruiken de gegevens/resultaten alleen voor hetgeen waar het voor bedoeld is (en waar de deelnemers ook belang bij hebben); onderzoek naar reisgedrag, beweeggedrag, ruimtelijke beleving, ervaringen en meningen.

  • We hanteren altijd een zo minimaal mogelijke verzameling van persoonsgegevens, in de meeste gevallen zelf helemaal geen persoonsgegevens (“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”).

  • We verzamelen dus geen gegevens die zijn te herleiden naar een individueel persoon: geen exact woonadres, geen naam en ook geen IP-adres.

  • We vragen mogelijk wel om de postcode van het woonadres, maar nooit een huisnummer. Indien voldoende voor het doel van het onderzoek vragen we alleen ‘postcode-4’. Voor sommige onderzoeken is ‘postcode-6’ wel relevant, bijvoorbeeld als het een onderzoek betreft naar reisgedrag op een lokale schaal.

  • In sommige enquêtes vragen we om een emailadres van deelnemers indien ze na voltooiing van de enquête op de hoogte gehouden willen worden van de resultaten. Deze emailadressen delen we alleen met de uitvoerende persoon, bij de uitvoerende organisatie, op het moment dat deze deelnemers effectief op de hoogte gesteld gaan worden.

  • Ruwe enquêtegegevens worden alleen met uitvoerende organisaties gedeeld. emailadressen worden uit deze gegevens verwijderd, tenzij bovenstaande geldt.

  • De enquêteresultaten die we publiceren, tonen de algemene uitkomsten in kaart, grafiek, diagram of 'wordcloud'. Quotes van deelnemers over hun ervaringen of wensen kunnen worden gedeeld in deze onderzoeksresultaten om de inleving in de algemene resultaten te vergroten. Indien een quote informatie bevat die wel tot herleiding van een individueel persoon zou kunnen leiden, delen we deze niet in de resultaten/publicatie.

  • Ruwe gegevens van de enquête worden binnen twaalf maanden na afronding van het onderzoek verwijderd.

bottom of page