top of page

Hardloopplan Brussel gepubliceerd

Sinds begin 2020 werkte we aan een hardloopplan voor Brussel (ism perspective brussels). Brussel barst van de lopers, maar de layout van de stad is bepaald niet beweegvriendelijk.

 

Met een digitale-kaartenquete vroegen we Brusselse lopers om hun ervaringen en wensen in (Google)maps te 'geotaggen'. Dat deden nu al 1250 hardlopers. En dan blijkt weer: hardlopers bewegen op het snijvlak van voetgangers en fietsers. Bovenal kennen ze hun leefomgeving echt goed, zowel overdag als in het donker.

 

Hardlopers zoeken juist variatie in routes en verkennen die zowel online als ter plekke. Dat maakt het mogelijk om 'big-data' te verzamelen, waarin de gezonde gebruiker van de stad exact aanwijst wat er waar moet gebeuren. Uit de wensen van de hardloper spreekt een stad die ieder bewegend en gezond mens wil: méér groene ruimte en minder (kruisingen met) gemotoriseerd verkeer, méér voetgangersruimte en afzonderlijke fietspaden, egale ondergronden, betere verlichting, schonere lucht, meer waterfonteintjes en publieke fitness apparaten..

 

Het project werd in diverse media opgepikt en uitgelicht:

Zie ook project:
Track-Landscapes_hardloopplan Brussel.png

Onderzoek en ontwerp naar de (hard)loopvriendelijke stad

sport in de stad, fiets- en looproutes

LINK: artikel de standaard:

'

LINK: presentatie Perspective Brussels:

'

joggingplan brussel.png

LINK: artikel BRUZZ: Brussel krijgt kaart met stadsparcours voor joggers

'

LINK: artikel HLN

track-landscapes_hardloopplan Strava.jpg
bottom of page