top of page

GEEN BRUG TE VER

Hoe de Dafne Schippersbrug de hardlooproutes in Utrecht-West verandert

De Dafne Schippers brug is een 'fietsbrug' over het Amsterdam Rijnkanaal vernoemd naar Nederlands snelste hardloopster. De naam is democratisch verkozen, maar als het een fietsbrug is, hadden we haar dan niet logischer naar Nederlands beste fietsster kunnen vernoemen; Annemiek van Vleuten? Die is immers geboren in Vleuten en de brug is notabene bedacht voor fietsers 'van Vleuten' naar Utrecht.

We zouden dit probleem op twee manieren kunnen oplossen. 1: we veranderen de naam alsnog naar 'Annemiek van Vleuten brug'. Optie 2: we laten zien dat het eigenlijk gewoon een hardloopbrug is. Laten we maar bij optie 2 beginnen,  Dafne is immers al uitgenodigd voor de opening op 13 mei.

Hoe? We verzamelden data van 6000 hardlooproutes uit veel gebruikte mobiele hardloopapps (Runkeeper en Endomondo), van hardloopactiviteiten in het woongebied van Dafne Schippers (De wijken Oog in Al, Lombok, Leidsche Rijn e.o.). Die activiteiten deelden we op in twee groepen: hardloopactiviteiten gelopen voor de officieuze opening van de brug (3 april 2017) en hardloopactiviteiten gelopen na 3 april 2017.

In die laatste serie activiteiten komt één patroon direct naar voren: de Dafne Schippersbrug behoort tot de meest intensief belopen wegen van West-Utrecht!

Gebruiksintensiteit hardloopactiviteiten in Utrecht-West sinds opening Dafne Schippersbrug.

Onomstotelijk bewijs dat het toch een hardloopbrug is? Je zou kunnen denken dat er hier sprake is van een 'Nieuwsgierigheidseffect' in de eerste weken. Bovendien, in de korte tijd (3/4 weken) waarin de brug geopend is, kon slechts een beperkte hoeveelheid data van  hardloopactiviteiten verzameld worden.  In dit geval is het beeld opgebouwd uit pakweg 150 hardloopactiviteiten.

Echter, als we kijken naar het hardloopgedrag van voor 3 april 2017, kan verklaard worden waarom de brug zo intensief belopen wordt. Het is simpelweg een enorm waardevolle toevoeging op de (hard)loop routemogelijkheden van Utrecht-West.

Vanuit Oog in Al (e.o.) loopt men namelijk in de eerste plaats vaak langs de kanaalweg (Merwedekanaal) en in de tweede plaats vaak langs de Groenewoudsedijk (Amsterdam-Rijnkanaal): van 'de gele brug' (officieel Hogeweidebrug) tot aan de Meernbrug.

Lopen langs het water 'van brug naar brug' is een bekend hardloopfenomeen, in bijna alle wereldsteden zijn waterkanten en bruggen de meest intensief belopen trajecten. Water geeft richting en rust, bruggen werken daarbij als richtpunten: tussendoelen die je route de nodige houvast geven. In de hardloopapps slaan hardlopers hun routes vaak ook op als 'bruggenloopje', van 'brug naar brug' of 'rondje bruggen'.

En zo vormen ook de kades van het Amsterdam-Rijnkanaal een fijne loopomgeving. Echter, de afstand tussen de 'gele brug' en de Meernbrug is al circa 3 kilometer. Wie vanuit huis dit rondje wil lopen, moet dus minstens 6 kilometer hardlopen. Daar is niet elke loper altijd toe in staat of toe bereid, 3 tot 5 kilometer is vaak genoeg. Een 'brug te ver' dus.

Gebruiksintensiteit hardloopactiviteiten in Utrecht-West tot opening Dafne Schippersbrug.

Dat betekent dat de 'korte' afstandsloper uit Oog in Al e.o. toegewezen is op een beperkt aantal wegen die aantrekkelijk zijn om te lopen. Dit is ook te zien in het hardloopgedrag van deze ‘korteafstandslopers’ (hardloopactiviteiten tot 5 km) die in dit stadsdeel ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal wonen. Hun hardlooproutes concentreren zich nog sterker op de kanaalweg,  de oostzijde van het Amsterdams-Rijnkanaal en park Oog in Al. Een beperkt aantal aantrekkelijke routeopties dus.

En dat is precies waar de Dafne Schippersbrug (die naam kunnen we inmiddels gebruiken) verandering in brengt: de brug maakt beide zijdes van het kanaal ook toegankelijk voor lopers die (net als Dafne zelf) graag wat kortere rondjes lopen. Het opent een aantal nieuwe routealternatieven op de kanaalweg, die overigens voor alle lopers in dit stadsdeel zeer gewenst waren.

Gebruiksintensiteit door hardloopactiviteiten met een afstand van maximaal 5 kilometer, vanuit Oost-Zijde Amsterdam Rijnkanaal.

Gelukkig, de fietsbrug van 25 miljoen blijkt eigenlijk gewoon een hardloopbrug te zijn, de naam blijkt dus terecht. Echter, zo'n naam schept natuurlijk ook verplichtingen: de brug is pas echt geopend is als er een zacht laagje atletiekbaan-tartan over het asfalt heen gesmeerd is, gecombineerd met een bewegwijzerde hardlooproute en een jaarlijks terugkerend hardloopevenement over de  Dafne Schippersbrug. What´s in a name?!

bottom of page