top of page
220725 Wandelnet propositie waterschappen_Page_07
220725 Wandelnet propositie waterschappen_Page_06
220725 Wandelnet propositie waterschappen_Page_05
220725 Wandelnet propositie waterschappen_Page_12
220725 Wandelnet propositie waterschappen_Page_04
220725 Wandelnet propositie waterschappen_Page_01
220725 Wandelnet propositie waterschappen_Page_03
220725 Wandelnet propositie waterschappen_Page_02
220725 Wandelnet propositie waterschappen_Page_09
220725 Wandelnet propositie waterschappen_Page_08
220725 Wandelnet propositie waterschappen_Page_10
220725 Wandelnet propositie waterschappen_Page_11
Langs water-lopen

Downloadlink voorstel

Opdrachtgever: Stichting Wandelnet

Datum traject: 2022-05 <-> 2022-7

Deze propositie is een initiatief van Stichting Wandelnet en Track-landscapes. In samenspraak is sinds 2020 de overtuiging ontstaan dat waterelementen en waterkades, en daarmee de waterschappen, een sleutelpositie hebben om de toegankelijkheid van het landelijk gebied structureel te vergroten. Want schouwpaden, kades en dijken langs rivieren, vaarten, kanalen en weteringen zijn vaak de beste (en mooiste) plek om over te wandelen.


 

Track-landscapes maakte in 2021 in opdracht van Wandelnet een ‘inspiratiebundel toegankelijk landelijk gebied’ waarin water een belangrijk hoofdstuk vormde. Het laat zien dat er al mooie voorbeelden van toegankelijke waterkanten zijn, en dat veel nieuwe en interessante wandelmogelijkheden in Nederland te danken zijn aan ontwikkelingen waarbij wateropgaven een primaire aanjager waren. Maar we toonden ook aan dat er nog een groot potentieel is in het toegankelijker maken van deze structuren. En het behouden van wat nu al toegankelijk is. Dat heeft veel waarde in zich; voor wandelaars, voor de natuur, voor boeren, en niet in laatste plaats voor de Waterschappen zelf. In deze propositie schetsen we een eerste werkwijze die onderzoekt welke potenties het water(land)schap heeft in de recreatieve ontwikkeling van hun regio. We hopen dat dit voorstel aanspreekt, en waterschappen verleidt om mee te lopen in de zoektocht.

bottom of page