top of page
20221011_UTRECHT PROV_presentatie_1__Pagina_33
20221011_UTRECHT PROV_presentatie_1__Pagina_21
20221011_UTRECHT PROV_presentatie_1__Pagina_27
20221011_UTRECHT PROV_presentatie_1__Pagina_47
Ontwikkeling regionale fietsroutes Provincie Utrecht obv Strava Metro

In deze opdracht gaat TRACK aan de slag met de vraag waar de kansen liggen om routes en omgeving voor het regionale fietsen (vertaald in het regionale fietsnetwerk (RFN)) te verbeteren. We analyseren op verschillende manieren het ruimtegebruik van deze regionale routes aan de hand van Strava Metro data. Dit utilitair ruimtegebruik spiegelen we bovendien aan het recreatief ruimte gebruik met data uit dezelfde app: Waar kunnen investeringen in de fietsinfrastructuur zowel het utilitaire als recreatieve netwerk versterken? 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

In samenwerking met: Arcadis Nederland

Datum traject: 2022-09 <-> 2022-12

Status project: Afgerond en resultaten worden verder meegenomen in de ontwikkeling van het RFN

bottom of page