top of page
230822_1.3_Breukelen enquete opzet_TRACK_Page_01
230822_1.3_Breukelen enquete opzet_TRACK_Page_04
230822_1.3_Breukelen enquete opzet_TRACK_Page_09
230822_1.3_Breukelen enquete opzet_TRACK_Page_11
231122 Verwerking enqueteresultaten Breukelen TRACK_Page_48
231122 Verwerking enqueteresultaten Breukelen TRACK_Page_46
231122 Verwerking enqueteresultaten Breukelen TRACK_Page_27
231122 Verwerking enqueteresultaten Breukelen TRACK_Page_26
231122 Verwerking enqueteresultaten Breukelen TRACK_Page_17
231122 Verwerking enqueteresultaten Breukelen TRACK_Page_28
231122 Verwerking enqueteresultaten Breukelen TRACK_Page_13
231122 Verwerking enqueteresultaten Breukelen TRACK_Page_06
231122 Verwerking enqueteresultaten Breukelen TRACK_Page_09
231122 Verwerking enqueteresultaten Breukelen TRACK_Page_01
Enquete stationsomgeving Breukelen

De gemeente Stichtse Vecht en Provincie Utrecht hebben de ambitie om de openbare ruimte rondom station Breukelen te verbeteren. Het doel is om de stationsomgeving op korte termijn te verfraaien, klimaatbestendiger in te richten, de verblijfskwaliteit te vergroten en goed te kijken hoe we de overstap van reizigers zoWW efficiënt en goed mogelijk kunnen laten verlopen.

 

Track ontwikkelde voor Urban Synergie een enquete voor alle reizigers, bewoners, ondernemers, scholieren (en anderen) om mee te denken over de stationsomgeving.

Opdrachtgever: Urban Synergie, Gemeente Stichtse Vecht, Provincie Utrecht

In samenwerking met: Urban Synergie

Datum traject: 2023-07 <-> 2023-09

Status project:  Het project is afgerond

De resultaten zijn openbaar te downloaden op de website van Provincie Utrecht (LINK). Quotes van deelnemers zijn uit deze resultaten gelaten.

bottom of page