top of page
Voorgestelde fietsverbindingen in  toekomstbeeld fiets regio Utrecht

In november 2021 werd door de provincie Utrecht het regionaal toekomstbeeld fiets gepresenteerd. Hiermee wordt gestuurd op regionale doorontwikkeling van fietsroutes en fietsfaciliteiten.

In de lijst van voorgestelde maatregelen zijn diverse verbindingen opgelijst die we voorstelden in twee visies over routegebonden recreatie in regio Utrecht en Regio Amersfoort. Daarbij zochten we gericht naar maatregelen die zowel het utilitaire als recreatieve fietsen verbeteren. Bijvoorbeeld diverse nieuwe bruggen aan de noordkant van Amersfoort zouden zowel het landschap van Arkemheen, als de hieraan liggende kernen aantrekkelijker bereikbaar maken.

Over onze 'mooi snelle' kijk op fietsroutes schreven we in 2019 tevens de blog 'mooi snelfietsroutes'

 

 

landschappen_met kringels-01.png

Regionale visie routegebonden recreatie 

mooi snelfietsroutes utrecht.png

Blog over de gezamenlijke kansen tussen utilitaire en recreatieve fietsers

bottom of page